Wilgenduin, school voor buitengewoon onderwijs in Kalmthout

BSBO Kalmthout
FORUM II

Wilgenduin
Vogelenzangstraat 115
2920 Kalmthout

Wilgenkasteel
Putsesteenweg 51-53
2920 Kalmthout

Contactgegevens & telefoonnummersHet nieuw zwembeleid!

Het voorbije schooljaar heeft een werkgroep binnen het departement onderwijs de leerlijnen zwemmen voor de basisschool volledig herwerkt. Daarom stemmen we onze werkwijze af op de nieuwe leerlijnen. 

In het verleden was het doel van de schoolse zwemlessen vooral dat de kinderen zo snel mogelijk de zwemslagen op een juiste manier konden uitvoeren. Vanaf nu ligt de focus echter op het “zwembadveilig” zijn, kunnen overleven in water, veilig zijn in het water. Pas in een tweede fase komen de zwemslagen aan bod.

 We werken vanaf nu met 4 verschillende kleuren badmutsen: rood – blauw – groen – zwart. Vanaf nu ligt de normering van de badmutsen iets anders, afhankelijk van de vaardigheden die in de nieuwe brevetten worden verwacht.

 -        Rood: kleine bad, watergewenning: zwemmen wekelijks

-        Blauw: grote bad, zwemveilig maken : zwemmen wekelijks

-        Groen: grote bad, leren veilig zwemmen: zwemmen 2-wekelijks

-        Zwart: hebben de eindtermen voor het lager onderwijs voor zwemmen bereikt: zwemmen maandelijks

Als de kinderen niet gaan zwemmen wordt er bewegingsopvoeding gegeven op (en rond de) school.

U vindt in de bijlage meer informatie over de nieuwe zwembrevetten.
Ook op de website Fred Brevet kan u alles nalezen.

Acrobat filefredbrevet_richtlijnen_online.pdf (1222KB)