Wilgenduin, school voor buitengewoon onderwijs in Kalmthout

BSBO Kalmthout
FORUM II

Wilgenduin
Vogelenzangstraat 115
2920 Kalmthout

Wilgenkasteel
Putsesteenweg 51-53
2920 Kalmthout

Contactgegevens & telefoonnummersWie zijn wij ?

Een uitgebreid gespecialiseerd schoolteam

 • leerkrachten Algemene Vorming
 • specifieke leerkracht : Lich.Opv.
 • specifieke leerkracht : MUVO
 • specifieke leerkracht : Godsd. / Zed.
 • logopedisten
 • kinesitherapeuten
 • orthopedagogen
 • ergotherapeuten
 • psychiatrisch verpleegkundigen
 • co√∂rdinatoren
 • gedragscoach

Onderwijs (vanaf 2,5 jaar) op maat van elke leerling:

 • bewegingsmomenten tijdens de lessen
 • de nieuwste leermethodes
 • oog voor verschillen bij alle kinderen
 • aandacht voor zelfstandig werk
 • toepassen van sociale vaardigheden binnen het lessenrooster
 • kleinschalige groeperingsvormen (max. 14 kinderen) zodat elk kind de nodige aandacht krijgt
 • logopedische en/of kinesitherapeutische ondersteuning binnen de klaswerking
 • zeer groene, ruime en verkeersveilige omgeving
 • gratis busvervoer
 • pedagogische uitstappen, en ook bos-, zee- en/of plattelandsklassen
 • effectieve zwemlessen 
 • 2 maal per week turnles van vakleerkrachten
 • 2 maal per week muzische opvoeding gegeven door vakleerkrachten

Onze school maakt deel uit van het GO! (onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap). Meer info vindt u op algemene site van het GO! (www.g-o.be)  of op de website van onze scholengroep (www.go-antwerpen.be).