Wilgenduin, school voor buitengewoon onderwijs in Kalmthout

BSBO Kalmthout
FORUM II

Wilgenduin
Vogelenzangstraat 115
2920 Kalmthout

Wilgenkasteel
Putsesteenweg 51-53
2920 Kalmthout

Contactgegevens & telefoonnummersWat is buitengewoon ?

Afhankelijk van het tekort van de leerling zal deze ingedeeld worden in één van de volgende types :

  • type basisaanbod : voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften voor wie het gemeenschappelijk curriculum met redelijke aanpassingen niet haalbaar is in een school voor gewoon onderwijs (Dit type vervangt vanaf september 2015 geleidelijk de types 1 en 8.)
  • type 1: voor kinderen met een licht mentale beperking (in afbouw)
  • type 2 : voor kinderen met een zwaar mentale beperking
  • type 3 : voor kinderen met een emotionele of gedragsstoornis, maar zonder verstandelijke beperking
  • type 4 : voor kinderen met een motorische handicap
  • type 5 : voor kinderen in een ziekenhuis, een preventorium of een residentiële setting
  • type 6 : voor kinderen met een visuele handicap
  • type 7 : voor kinderen met een auditieve beperking of een spraak- of taalstoornis
  • type 8: voor kinderen met ernstige leerstoornissen (in afbouw)
  • type 9: voor kinderen met een autismespectrumstoornis, maar zonder verstandelijke beperking (sinds september 2015)

Onze school richt zich tot de kinderen met een :

Deze attesten worden uitgeschreven door een erkend CLB. Zonder dit attest is een toelating in onze school onmogelijk.