Wilgenduin, school voor buitengewoon onderwijs in Kalmthout

BSBO Kalmthout
FORUM II

Wilgenduin
Vogelenzangstraat 115
2920 Kalmthout

Wilgenkasteel
Putsesteenweg 51-53
2920 Kalmthout

Contactgegevens & telefoonnummersSchoolreglement

Onderstaande documenten zijn het Schoolreglement en zijn bijlage. Deze dienen jaarlijks gelezen en ondertekend te worden. Om het milieu te sparen, drukken wij de schoolreglementen niet meer af, maar stellen ze via deze weg beschikbaar. De documenten ter ondertekening worden in het begin van het schooljaar meegegeven met de leerlingen.

 • Schoolreglement 2022 - 2023: het algemene schoolreglement. Dit wordt jaarlijks aangepast.
 • Bijlage 1: hierin wordt de werking van het CLB van onze school toegelicht.
 • Bijlage 2: met dit document verklaart u zich akkoord met het school- en busreglement en wordt er toestemming gevraagd voor foto's op de website en eigen vervoer van leerkrachten.
 • Bijlage 3: als een leerling medicatie moet nemen op school, moet dit document ingevuld worden door de behandelende geneesheer. Dit geldt voor elke vorm van medicatie!
 • Bijlage 4: hierin wordt de raad van bestuur van onze school voorgesteld.
 • Bijlage 5: omdat wij een uitgebreid team hebben waarbij de samenstelling frequent wijzigt hebben we besloten deze lijst niet meer te publiceren.
 • Bijlage 6: een korte voorstelling van de schoolraad van onze school.
 • Bijlage 7: onze school heeft een oudercomité, ze stellen zich in dit document voor. 
 • Bijlage 8: dit reglement wordt in de bus onderweg naar school gehanteerd.
 • Bijlage 9: In dit boekje om helemaal te lezen worden heel wat praktische zaken opgenomen die belangrijk zijn voor de goede werking van onze school. Het is dus echt om helemaal te lezen!
 • Bijlage 10: hierin vindt u de jaarkalender terug.
 • Lees hier ons schoolreglement
Acrobat filebijlage 01 - clb.pdf (385KB)
Acrobat filebijlage 2a - handtekening schooljaar 2022-2023 lagere school.pdf (215KB)
Acrobat filebijlage 2b - handtekening schooljaar 2022-2023 k + groene klas + oranje klas.pdf (214KB)
Acrobat filebijlage 03 - medicatie toedienen.pdf (198KB)
Acrobat filebijlage 04 - raad van bestuur.pdf (112KB)
Acrobat filebijlage 06 - schoolraad.pdf (287KB)
Acrobat filebijlage 07 - oudercomité.pdf (160KB)
Acrobat filebijlage 08 - busreglement 2022 2023.pdf (165KB)
Acrobat filebijlage 9 - boekje om helemaal te lezen!.pdf (136KB)
Acrobat filebijlage 10 - kalender schooljaar 2022-2023.pdf (420KB)