Wilgenduin, school voor buitengewoon onderwijs in Kalmthout

BSBO Kalmthout
FORUM II

Wilgenduin
Vogelenzangstraat 115
2920 Kalmthout

Wilgenkasteel
Putsesteenweg 51-53
2920 Kalmthout

Contactgegevens & telefoonnummersSchoolreglement

Onderstaande documenten zijn het Schoolreglement en zijn bijlage. Deze dienen jaarlijks gelezen en ondertekend te worden. Om het milieu te sparen, drukken wij de schoolreglementen niet meer af, maar stellen ze via deze weg beschikbaar. De documenten ter ondertekening worden in het begin van het schooljaar meegegeven met de leerlingen.

 • Schoolreglement 2018 - 2019: het algemene schoolreglement. Dit wordt jaarlijks aangepast.
 • Bijlage 1: hierin wordt de werking van het CLB van onze school toegelicht.
 • Bijlage 2: met dit document verklaart u zich akkoord met het school- en busreglement en wordt er toestemming gevraagd voor foto's op de website en eigen vervoer van leerkrachten.
 • Bijlage 3: als een leerling medicatie moet nemen op school, moet dit document ingevuld worden door de behandelende geneesheer. Dit geldt voor elke vorm van medicatie!
 • Bijlage 4: hierin wordt de raad van bestuur van onze school voorgesteld.
 • Bijlage 5: in dit document krijgt u een beeld van wie er deel uitmaakt van ons schoolteam.
 • Bijlage 6: een korte voorstelling van de schoolraad van onze school.
 • Bijlage 7: onze school heeft een oudercomité, ze stellen zich in dit document voor. 
 • Bijlage 8: dit reglement wordt in de bus onderweg naar school gehanteerd.
 • Bijlage 9: in dit boekje om helemaal te lezen werden heel wat praktische zaken opgenomen die belangrijk zijn voor de goede werking van onze school. Het is dus echt om helemaal te lezen!
 • Bijlage 10: met dit document kan u toestemming geven voor foto's op de website.
 • Bijlage 11: hierin vindt u de jaarkalender terug.
 • bijlage 12: met dit document geeft u toestemming voor het gebruik van een pasfoto voor het leerlingvolgsysteem.
Acrobat fileschoolreglement 2018-2019.pdf (357KB)
Acrobat filebijlage 01 - clb.pdf (385KB)
Acrobat filebijlage 02 - handtekeningenblad.pdf (246KB)
Acrobat filebijlage 03 - medicatie toedienen.pdf (198KB)
Acrobat filebijlage 04 - raad van bestuur (1).pdf (440KB)
Acrobat filebijlage 05 - schoolteam.pdf (735KB)
Acrobat filebijlage 06 - schoolraad.pdf (287KB)
Acrobat filebijlage 07 - oudercomité.pdf (456KB)
Acrobat filebijlage 08 busreglement vanaf 20180901.pdf (109KB)
Acrobat fileboekje om helemaal te lezen.pdf (129KB)
Acrobat filebijlage 10 toestemming beeldmateriaal.pdf (196KB)
Acrobat filebijlage 11 - kalender 2018-2019.pdf (10KB)
Acrobat filebijlage 12 toestemming foto leerlingvolgsysteem.pdf (275KB)