Wilgenduin, school voor buitengewoon onderwijs in Kalmthout

BSBO Kalmthout
FORUM II

Wilgenduin
Vogelenzangstraat 115
2920 Kalmthout

Wilgenkasteel
Putsesteenweg 51-53
2920 Kalmthout

Contactgegevens & telefoonnummersOudercomité Wilgenduin

Wie zijn wij ?

Een gemotiveerde ploeg ouders met een hart voor de school.

Volg ons ook op Facebook!

Wat willen wij ?

Een toffe school voor onze ‘bijzondere’ kinderen, waar het fijn is om te leren, te spelen... te zijn.

Wat zijn onze doelstellingen ?

 • De samenwerking bevorderen tussen ouders, leerkrachten en directie. Een brug vormen tussen ouders en school, zowel de inrichtende macht als de leerkrachten.
 • Thema's die alle ouders aanbelangen, bespreekbaar maken in de school. De werking van de school steunen, door logistieke steun te verlenen bij de activiteiten die de school inricht.
 • Een forum bieden waar ouders vragen van algemeen belang met betrekking tot de school en de schoolwerking kunnen bespreken.
 • De ouders vertegenwoordigen in GO!ouders, dit is de overkoepeling van de ouderverenigingen van GO!onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Wie zijn onze leden ?

Alle ouders van kinderen die ingeschreven zijn op Wilgenduin zijn welkom en kunnen deelnemen aan de vergaderingen en activiteiten die het OC inricht. (onder “ouders” verstaan we vader, moeder, voogd en grootouders).

Wat doen wij ?

Vergaderingen OC

Ongeveer 4 maal per schooljaar wordt een vergadering georganiseerd, in functie van de geplande activiteiten. Hierop zijn alle ouders uitgenodigd, samen met het schoolhoofd van Wilgenduin en één of meerdere leerkrachten .

Volgende thema’s worden hierbij besproken :

 • Geplande activiteiten van de school
 • Geplande activiteiten van het OC
 • Bespreking voorbije activiteiten
 • Financiën van het OC
 • Informatie van de schooldirectie aan de ouders
 • Informatie van de schoolraad
 • Ouder info-avond, organisatie hiervan
 • Vragen van de ouders en varia

Waarvoor kunnen de ouders nog bij ons terecht ?

Problemen, klachten, ideeën, suggesties, opmerkingen... van ouders worden besproken met de directie.
Bij aanvang van het nieuwe schooljaar nemen we contact op met alle ouders. Dit gebeurt met een kleine voorstelling van het OC aan de ouders tijdens de eerste info-avond.

Wat gebeurt er met de opbrengst van de activiteiten die worden georganiseerd door het OC ?

Deze worden gebruikt om de schaatsdag gedeeltelijk te sponsoren. We geven ook ijsjes voor alle kinderen op de fietsdag aan het einde van het schooljaar. We zorgen voor een verrassing voor de leerkrachten op 5 oktober (dag van de leerkracht) We leveren een bijdrage voor eindejaarsreceptie.

wilgenduin.oudercomite@gmail.com