Wilgenduin, school voor buitengewoon onderwijs in Kalmthout

BSBO Kalmthout
FORUM II

Wilgenduin
Vogelenzangstraat 115
2920 Kalmthout

Wilgenkasteel
Putsesteenweg 51-53
2920 Kalmthout

Contactgegevens & telefoonnummers



Leeshond

Bij het gebruik van een leeshond leest het kind voor aan de hond. Er is geen leerkracht aanwezig, geen leesmoeder, ouder of logopedist. Enkel de (be)geleider van de hond is aanwezig. Het voordeel van deze methode is dat het kind nooit op fouten gewezen wordt. Er wordt geen kritiek geuit, de hond luistert alleen maar en is aanwezig. De (be)geleider komt ook nooit tussenbeide. Dus het kind mag op zijn/haar manier voorlezen aan de hond en zal na verloop van tijd meer en meer zijn/haar best doen om zo goed mogelijk voor de hond voor te lezen. En dit vooral omdat er geen negatieve opmerkingen meer zijn en het kind positief gestimuleerd wordt door de kalmerende aanwezigheid van de hond.

Het doel van de leeshonden is een positieve stimulans geven aan kinderen of mensen die problemen hebben met lezen, met hun omgeving (autisten), of die angst hebben om in een groep voor te lezen of te praten.

Kijk voor meer informatie ook eens op deze website!

IrieZouff