Wilgenduin, school voor buitengewoon onderwijs in Kalmthout

BSBO Kalmthout
FORUM II

Wilgenduin
Vogelenzangstraat 115
2920 Kalmthout

Wilgenkasteel
Putsesteenweg 51-53
2920 Kalmthout

Contactgegevens & telefoonnummersDyslexie

Kinderen met dyslexie   vertonen opvallende en blijvende moeilijkheden met lezen en spelling en dit vooral op vlak van: 

Aandacht en concentratie.

Voorbeeld:

  • ze zijn vergeetachtig en lijken of zijn verstrooid, ook verhoogde afleidbaarheid 

Oriëntatie in tijd en ruimte. 

Voorbeeld:

  • moeilijkheden bij klok lezen, zwak gevoel voor tijd, moeilijk leesbaar geschrift 

Orde en structuur.

Voorbeeld: 

  • agenda slordig of onvolledig invullen,taken vergeten of dingen verliezen 

Geheugen.  

Voorbeeld:

  • problemen met het onthouden van losse gegevens, moeilijkheden met complexe opdrachten 

Sociale vaardigheden.  

Voorbeeld:

  • weinig zelfvertrouwen, emotionele of sociale problemen, soms gedragsproblemen 

Voor meer info kan je terecht op onderstaande websites:

Sprankel vzw

Steunpunt dyslexie ( een Nederlandse site )