Wilgenduin, school voor buitengewoon onderwijs in Kalmthout

BSBO Kalmthout
FORUM II

Wilgenduin
Vogelenzangstraat 115
2920 Kalmthout

Wilgenkasteel
Putsesteenweg 51-53
2920 Kalmthout

Contactgegevens & telefoonnummersDyscalculie

Kinderen met dyscalculie vertonen opvallende en blijvende moeilijkheden met rekenen en wiskunde en dit vooral op het vlak van: 


1. geheugen en automatisme

Voorbeeld: splitsingen en tafels niet onder de knie krijgen of de klok niet vlot lezen. 

2. vaardigheden en technieken 

Voorbeeld: moeite met de volgorde van de stappen bij berekeningen of de volgorde van de bewerkingen verwarren.


3. visueel-ruimtelijke en motorische vaardigheden

Voorbeeld: onhandigheid bij gebruiken van passer, onnauwkeurig getallen noteren of moeilijkheden met kolommen en millimeterpapier

4. inzicht 

Voorbeeld:  problemen waarbij ruimtelijk inzicht en kennis van belang zijn zoals bij meetkunde of vooral steunen op geheugen om nieuwe inzichten te verwerven.