Wilgenduin GON-team: logopedisten, kinesisten en leerkrachten

BSBO Kalmthout
FORUM II

Wilgenduin
Vogelenzangstraat 115
2920 Kalmthout

Wilgenkasteel
Putsesteenweg 51-53
2920 Kalmthout

Contactgegevens & telefoonnummersGon Wettelijk

De bedoeling van geïntegreerd onderwijs is om jongeren met een handicap en/of leer- en opvoedingsmoeilijkheden tijdelijk of permanent, gedeeltelijk of volledig de lessen of activiteiten te laten volgen in een school voor gewoon onderwijs met hulp vanuit het buitengewoon onderwijs. De school voor buitengewoon onderwijs krijgt hiervoor aanvullende lestijden en/of aanvullende uren (het GON-pakket). Via het werkingsbudget wordt een integratietoelage toegekend.

Het geïntegreerd onderwijs kan georganiseerd worden op niveau kleuter-, lager- , secundair en hoger onderwijs, met uitzondering van het universitair onderwijs.

De leerlingen die kunnen genieten van deze ondersteuning:

kinderen met een fysieke handicap ( type 4 )

kinderen met een visuele handicap ( type 6 )

kinderen met een auditieve handicap ( type 7 )

kinderen met een autismespectrumstoornis ( type 9 )

Kinderen met gedrags- en emotionele stoornissen ( type 3 ), kinderen met ernstige leerstoornissen ( basistype ) en kinderen met een licht mentale (= geestelijke) handicap ( basistype ) komen in aanmerking maar zij moeten wel het voorafgaande schooljaar minstens 9 maanden voltijds buitengewoon onderwijs gevolgd hebben. De GON-leerling moet in het bezit zijn van een gemotiveerd verslag.

Voor leerlingen met ASS 'moet' de diagnosestelling ASS gebeuren door een kinderpsychiater, een psychiater, een Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen ( CO S) of een referentiecentrum “autisme” .

Om een beroep te kunnen doen op Gonbegeleiding is een beslissing nodig van de volgende partijen:

de leerling komt uit het buitengewoon onderwijs:
- gastschool ( van het gewone onderwijs )
- dienstverlenende school ( van het buitengewone onderwijs )
- CLB van de gastschool
- CLB van het buitengewone onderwijs
- ouders

de leerling komt uit het gewoon onderwijs en doet een beroep op gonbegeleiding: - gastschool ( van het gewone onderwijs )
- dienstverlenende school ( van het buitengewone onderwijs )
- CLB van de gastschool
- ouders

Voor de wettelijke omkadering kunnen we U het beste doorverwijzen naar de website van het onderwijs:
Klik hier!